Kære medlemmer,

PPK, sundhedskartellet i Grønland, har i den forrige uge konstateret at økonomi- og personalestyrelsen ikke har færdiggjort renskrivningen af den indgået overenskomst tekst. Det betyder konkret for alle der arbejder under PPK overenskomsterne, at udmøntning af ensretningsprojektet indenfor sundhedskartellet ikke udmøntes som forventet.

PPK har forespurgt økonomi- og personalestyrelsen flere gange om en dato for hvornår de forventede at kunne præsentere en færdigskrevet overenskomsttekst. Dette har de først svaret på onsdag den 6. juni 2018, hvor de ikke angiver en dato for færdigskrevet overenskomsttekst, men blot anfører at de ikke har nedprioriteret arbejdet. PPK har bedt om en konkret dato og afventer svar.

PPK har afholdt et TR-møde den 7. juni hvor hovedkonklusionerne var, at PPK skulle afsøge følgende:

– om der var juridisk grundlag for at søge bod i forhold til det indgåede resultatpapir

– at PPK skulle søge kontakt med samarbejdsorganisationerne i Danmark, mhp. sparring i forhold til nuværende situation

– at bestyrelsen i PPK og de enkelte organisationer, skal overveje en strategi i forhold til pressen og involvering af det politiske niveau

Derudover var der et ønske om, at der ugentlig blev lavet en status, for at informere og oplyse alle PPKs medlemmer om udviklingen i forhold til overenskomsten, og hvilke tiltag der er blevet sat i værk fra PPKs bestyrelse.

PPK arbejder intensivt på de ovenstående punkter. Information vil ske løbende dog mindst en gang om ugen.

PPK har udfra resultatpapiret afventet den forventede udmøntning senest ved udgangen af maj 18. PPK har ikke haft anledning til at tro at dette ikke skulle ske. Derfor reagerer PPK først nu da det er PPKs opfattelse, at situationen er uacceptabel. Sundhedskartellet vil arbejde målrettet på at få løst denne.

PPKs bestyrelse har drøftet situationen. Vores primære strategi vil være, at vi nu henvender os til det politiske niveau som er ansvarlige for at sundhedssektoren fungerer ordentligt. PPK vil kræve en dialog med politikerne og vil have svar på hvorfor de tillader, at man ikke tager ansvar og medvirker til, at i medlemmer får den udmøntning der er stillet jer i udsigt. PPK vil udfra de tilbagemeldinger vi får fra politisk side tage videre stilling til hvad der skal gøres.

PPK opfordrer alle medlemmer til aktivt at deltage i debatten ved at følge debatten på PKs facebook side, da debatten vil være aktiv i dette forum. Det er vores forventning at debatten foregår i et sobert og ordentligt sprog hvor fokus er på sagen. Du kan klikke på følgende link:
https://www.facebook.com/Peqqissaasutkattuffiat/

På bestyrelsens vegne

Ken Jensen
Formand for PPK

Download brevet i PDF-format her..!