PPK blev i dets nuværende form dannet i starten af 90’erne som et forhandlingsfællesskab for en række organisationer, der organiserer sundhedspersonale ansat i Grønland.

Arbejdsgiverparten er på det offentlige område Grønlands Landsstyre, der ved Økonomidirektoratets forhandlingsafdeling (svarende til Personalestyrelsen i det danske Finansministerium), forhandler løn- og ansættelsesvilkår for alle offentligt ansatte under Grønlands Hjemmestyre eller i de grønlandske kommuner.

Landsstyret krævede i starten af 90’erne, at alle (nye) fagområder i givet fald skulle forhandles med organisationer med hjemsted i Grønland. Dette er et naturligt led i vejen mod stadig større selvstændighed i Grønland, ligesom de nærmeste til at forhandle løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i Grønland er organisationer, der ligeledes har hjemme her.

Organisationerne i PPK-fællesskabet valgte derfor at slutte sig sammen i et sundhedskartel. De enkelte medlemsorganisationer er helt selvstændige organisationer med egen forhandlingsret hver især overfor Landsstyret.

Fællesskabet er hovedsagelig et forhandlingsfællesskab men også mange andre emner af fælles interesse tages op. Med undtagelse af PK (sygeplejerskerne) og Sundhedsassistentit Peqatigiiffiat (sundhedsassistenterne) har alle desuden et formelt tilknytningsforhold til de tilsvarende danske organisationer, som en kreds, en region eller lignende. PK er helt selvstændig men har som en ligeberettiget part en samarbejdsaftale med Dansk Sygeplejeråd.

Med PK som en selvstændig grønlandsk organisation, med eget sekretariat m.v. har det været muligt for de øvrige PPK-organisationer via deres “moderorganisationer” i Danmark at købe sig sekretariatsbistand m.v. hos PK. Dette betyder at PKs formand som født formand for PPK samt PKs sekretariat yder forhandlingsbistand, tilvejebringer lokaler, kontorartikler m.v. til de øvrige PPK-organisationer.