Jordemoderarbejdet i Grønland

Her er der tid til hver enkelt gravide, fødende og barslende. Det lyder for godt til at være sandt… men den er god nok.
Som jordemoder, er man på mange måder en socialfaglig jordemoder. Det er vigtigt at du brænder for forebyggelse, og at du vægter det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde højt.
Som jordemoder får man en central rolle i at vurdere hele familiens tilgængelige ressourcer og opspore sociale, økonomiske, sundhedsmæssige risikofaktorer og visitere familien til det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde som kaldes Tidlig indsats.
Der gøres også meget ud af at skabe kontinuitet mellem den gravide og hendes familie, både i Nuuk og på Kysten.

Fødestederne på kysten Sisimiut, Qaqortoq, Tasiilaq, Uummannaq, Aasiaat og Ilulissat- hvert sted er unikt og jordemoderarbejdets omfang varierer fra sted til sted. Fælles for disse er dog, at man med god samvittighed kan give sig tid til hver enkelt patient. Vi bestemmer selv farten. Der står ikke en afdelingsjordemoder og skynder på os. Der skal ikke ”fødes af” fordi den næste i køen med gode nok veer, skal ind på fødestuen.
I byerne på kysten er der nogle gange langt imellem fødslerne. Her er der måske ikke en specialist. Specialisten er dig og selvstændighed er nødvendigt. Her er din nærmeste kollega måske én anden jordemoder eller en fødselsassistent med rigtig mange års erfaring og en rigtig god sparringspartner eller en læge, som kan lave et sectio, hvis det skulle blive nødvendigt.
I Nuuk har man en masse dejlige kolleger at sparre med. Fødslerne er der nok af, hjælpen og specialisterne er til rådighed, når det skal gå hurtigt.

Det er det forbyggende arbejde der fylder meget i hverdagen, det er her du kan gøre en forskel. Fødslerne er en god bonus oveni.
Forebyggelsen starter allerede ved konstateringen af graviditeten og sker på flere niveauer.
Som eksempel kan nævnes forældreforberedelse som hedder MANU. MANU er et voksenpædagogisk tilbud til alle gravide og småbørnsfamilier, både far og mor. Det er et trivsels- og sundhedsfremmende samt alment forebyggende tilbud.
Der sker for tiden store ændringer i forældrerollerne båd i Grønland og globalt, og det er en stor opgave at ændre de negative mønstre, der kan være i nogle familier – og støtte den positive udvikling i de mere velfungerende familier – så alle børn kan få en god opvækst.
Det forebyggende arbejde indebærer de fleste steder også præventionsrådgivning, og undervisning i forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme.

Bestyrelsen

Anne Schurmann – formand 

Aininaq Willesen – næstformand

Line Poulsen – kasserer 

Charlotte Bøgelund – sekretær

Vibeke Biilmann  – medieansvarlig 

Paneeraq Kreutzmann – medie og oversættelses ansvarlig 

Karina Kruse – alm. medlem 

Kontakt

Kontakt og gerne på denne mail-adresse: ek@ppk.gl