I efteråret 2020 udsendte PKA et brev omkring pension og kapitaludbytte. Siden har der været uklarhed omkring betydningen af brevets indhold og konsekvenserne heraf, men dette er nu undersøgt og svaret fra PKA kan læses herunder. Tak til Lissi Ottesen for at undersøge sagen og bringe os svaret:

“(…) skattereglerne for pensioner indbetalt fra Grønland har ændret sig. Dette medfører, at Grønlandske pensioner er skattefrie, altså betales der skat inden pengene sættes ind på en pensionsordning. Dette er gjort for, at skatte bliver betalt på Grønland og ikke i et andet land ved f.eks. Danmark ved udbetaling af pensionen.

Når man får et afkast på sin pensionsordning skal man betale skat af dette. Denne skat er på 15,3%. For pensionsordninger indbetalt fra Danmark indbetales disse automatisk. Dette sker dog ikke med pensioner indbetalt fra Grønland. Derfor skal vores medlemmer, som har indbetalinger fra Grønland selv betale afkast beskatningen af de afkast de får på deres pensionsordninger.

Venlig hilsen Medlemsservice PKA A/S”