I Grønland er vi omkring 20 ergoterapeuter organiseret i Grønland. Vi er ikke en selvstændig forening, men er en region under den danske Ergoterapeutforening.
Vi har i foreningen vores egne vedtægter og bestyrelse. Grønlandske ergoterapeuter/Pillorissaasut er, sammen med en række andre sundhedsfaglige grupper, medlem af det der kaldes for sundhedskartellet. Denne organisation hedder også Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit og er en paraply-organisation af alle sundhedsfaglige fagforeninger i Grønland – i daglig tale PPK.

Ergoterapeutiske områder i Grønland

Vi, som ergoterapeuter i Grønland, er beskæftiget inden for de kommunale og statslige institutioner, herunder sundhedsvæsenet, hvor vi arbejder som generalister.

Inden for det kommunale område beskæftiger ergoterapeuterne sig blandt andet med ADL-træning, hjælpemidler, sagsbehandling mm.
Modsat Danmark har der ikke været en sundhedsreform i Grønland, hvorfor kommunen alene varetager den vedligeholdende træning. Ligeledes arbejdes der ikke efter BUM-modellen, så den enkelte terapeut varetager hele sagsgangen selv.

Sundhedsvæsenet i Grønland er opdelt i 5 regioner, hvor landshospitalet ligger i Nuuk. Der er regionshospitaler i Qaqortoq, Nuuk, Sisimut, Aasiaat og Ilulissat.
Der er på nuværende tidspunkt ikke ergoterapeuter på alle regionshospitaler, men det er målet at dette opnås på sigt. På disse hospitaler varetages vurderinger og genoptræning, samt eventuelt udlevering af hjælpemidler i forbindelse med et behandlingsforløb.

Der er i Grønland døgninstitutioner, der ejes og drives af selvstyret. Det kan f.eks. være institutioner med speciale indenfor diagnoser med autisme, skizofreni, multihandicap mm. hvor ergoterapeuter kan arbejde.

I Departementet for Sundhed findes der ergoterapeuter, der arbejder som sundhedskonsulenter og de beskæftiger sig bl.a. med opgaver i forhold til forebyggelse. Disse ergoterapeuter har som regel en videreuddannelse.

Der er enkelte selvstændige ergoterapeuter, der bl.a. arbejder med behandling af børn/voksne, arbejdsmiljø, forflytning, bistand til hjælpemiddelsager og alternativ behandling.

En stilling i Grønland

De fleste stillinger som ergoterapeut i Grønland er forhandlet i en general overenskomst. Såfremt du bliver tilbudt en stilling, som umiddelbart ikke er indplaceret i denne, skal du eller din arbejdsgiver tage kontakt til fagforeningen med henblik på at få forhandlet ansættelsesvilkår.

Din arbejdsgiver er forpligtiget til at sende din kontrakt til os i fagforeningen. Vi oplever desværre dog, at dette ikke altid sker. Derfor er det en god idé, at du altid har talt med din fagforening inden du underskriver en kontrakt.

Vi har brug for mange flere ergoterapeuter i Grønland. Så skulle du have set en stilling, der har vakt din interesse, men som ikke er beskrevet som en konkret ergoterapeutisk stilling, anbefaler vi at du søger uopfordret. Vi vil selvfølgelig, sammen med dig, arbejde på at få dig indplaceret mest fordelagtigt.

Husk altid at holde dine stamdata opdateret, så det er muligt at kontakte dig. Dette gøres på mit.etf.dk https://mit.etf.dk/default.aspx?sso=true

Hvis du har set en ergoterapistilling i Grønland, så kig i denne grundbog https://www.peqqik.gl/da-DK/Footerpages/Uddannelse/Ansaettelse_i_sundhedsvaesenet, som sundhedsvæsenet har udarbejdet. Selvom den er udarbejdet tilbage i 2012 giver den svar på mange af de ting man skal overveje ved en flytning og har en del fakta om dette.

Som studerende

Det er muligt, at komme til Grønland som ergoterapeutstuderende, både kommunalt og i sundhedsvæsenet. Er du interesseret i dette, kan du tale med din lokale studievejleder angående mulighederne eller kontakte fagforeningen som evt. kan hjælpe med formidling til eventuelle praktiksteder.

Bestyrelsen i Pillorissaasut – Grønlandske ergoterapeuter

Vi er en lille fagforening med en bestyrelse på mellem 3 og 5 medlemmer. Derfor samarbejder vi tæt med de andre sundhedsfaglige foreninger i Grønland. Vi er afhængige af, at vores medlemmer engagerer sig i foreningsarbejdet, hvilket også skaber gode muligheder for, at møde andre ergoterapeuter både lokalt og på tværs af Grønland.

Besøg vores hjemmeside på Facebook: Pillorissaasut – grønlandske ergoterapeuter

Hvis du har behov for at kontakte bestyrelsen for Pillorissaasut – Grønlandske ergoterapeuter kan du skrive til mail: best.groenland@etf.dk