Sundhedsdebatten i valgkampen er ikke til at få øje på mener vi Sundhedskartellet.

Ikke desto mindre er sundhed i Grønland et at de bærende fundamenter i vores land.

Hvis vi er sunde og raske kan vi arbejde , lære og udvikle os.

Børn der oplever overgreb, børn der har høreproblemer, samt flere og flere børn der udvikler sukkersyge er åbenlyse problemer vi i sundhedssektoren skal håndtere hverdag.

Ovenstående er få eksempler på at vi trænger til debat i vores samfund om hvordan vi skal prioritere de få ressourcer der er i sundhedsvæsenet.
Alle bør være klar over at sundhedsvæsenet idag er presset og at der i de kommende år vil blive stillet yderligere krav til de personer der arbejder der.
Så derfor lad os få en debat med fokus på hvordan vi kan løse disse problemer så borgerens sundhed prioriteres til gavn for os alle.

En lavt hængende frugt er at overenskomst aftaler indgås rettidigt og ikke med 2 år forsinkelse, så vi i Grønland kan tilbyde ordnede arbejdsforhold og lønninger der kan matche tilsvarende faggrupper i andre lande.

På sundhedskartellets vegne

Ken Jensen
Formand for Det Grønlandske Sundhedskartel og
Den grønlandske sygeplejefaglige organisation.