Kære medlemmer,

PPK/PK har modtaget den første redigeret overenskomst tekst til gennemlæsning. De resterende har PPK rykket for således at alle i nær fremtid kan få underskrevet overenskomsterne på PPK området.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Best regards

Ken Jensen