1. maj hilsener fra alle formændene

Klik her og se dem!


PPK

PPK er en tværfaglig forhandlings- og interesseorganisation, der har til formål, at varetage den grønlandske sundhedssektors medlemmers løn- og ansættelsesforhold.

Ligeledes  arbejdes PPK for medlemmernes faglighed i forhold til det omgivende grønlandske samfund, men dens mangfoldighed og særlige udfordringer.

Læs mere om PPK under punktet “Om PPK”, og mere om de enkelte medlemsorganisationer på deres egne hjemme side, som vi linker til.

Samspillet mellem de forskellige faggrupper i det grønlandske sundhedsvæsen, er nøglen til glade patienter, som kommer hurtigt og trygt tilbage til hverdagen.

Forståelse for andre faggruppers udfordringer, er med til at skabe en tværfaglig hverdag til glæde for den enkelte ansatte. PPK bygger bro og skaber en tryg ansættelse.


PPK’s bestyrelse består af:

Peqqissaasut Kattuffiat / sygeplejersker: Ken Jensen – formanden@pk.gl
Jordemødre: Anne Schurmann –
Bioanalytikere: Inge-Lise Kleist – ilk@peqqik.gl
Kost og ernæring: Tina Lis Lauridsen – tla@kost.dk
Fysioterapeuterne: Ditte Lynge Balle – groenland@fysio.dk
Ergoterapeuterne: Sara Jilsø – groenland@etf.dk
Sundhedsassistenterne: Malene Dideriksen – madi@peqqik.gl