PPK er en forkortelse for Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit (Det Grønlandske Sundhedskartel).

PPK er en tværfaglig forhandlings- og interesseorganisation for ansatte i den grønlandske sundhedssektor. Vores primære opgaver er at sikre bedre arbejds- og lønforhold for vores medlemmer samt at påvirke sundhedsdebatten i Grønland til gavn for både medlemmer og borgere.

PPK er en sammenslutning af følgende syv fagforeninger:

  • Sygeplejersker og radiografernes Peqqissaasut Kattuffiat
  • Sundhedsassistenternes Sundhedsassistentit Peqatigiiffiat
  • Jordemødrenes Ernisussiortuunerit Kattuffiat
  • Bioanalytikernes og farmakonomernes Aaviaasut Kalaalliit Nunaanni
  • Grønlandske ergoterapeuters Piliorissaasut
  • Fysioterapeuter i Grønland: Kalaallit Nunaanni Timimik Sungiusaasut
  • Kost og ernæringsforbundets Inuussutissalerisut Nirisassalerisullu Kattuffiat