I Grønland er vi ved udgangen af 2018 omkring 20 ergoterapeuter organiseret i Grønland. Vi er ikke en selvstændig forening, men er en region under den danske Ergoterapeutforening, vi har vores egne vedtægter og bestyrelse. Grønlandske ergoterapeuter/Pillorissaasut er medlem af sundhedskartellet sammen med en række andre sundhedsfaglige, denne organisation hedder Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit (En paraply organisation af alle sundhedsfaglige fagforeninger) – i daglig tale PPK.

Ergoterapeutiske områder i Grønland.

Vi er beskæftiget inden for kommunale og statslige institutioner (herunder sundhedsvæsenet).

I det kommunale regi, dækker ergoterapeuterne ”all around” indenfor alle aldre, med ADL-træning, hjælpemidler og sagsbehandling. Der har ikke, som i Danmark, været en sundhedsreform, så derfor har kommunen den vedligeholdende træning og ikke genoptræning som fokus. Ligeledes arbejdes der ikke efter BUM-modellen, så den enkelte terapeut har hele sagsgangen selv.

Sundhedsvæsenet er en statslig institution og på landssygehuset i Nuuk er interventionerne vurderinger og genoptræning af alle diagnoser og alle aldre, hvor der også udleveres midlertidige hjælpemidler. Der er mulighed for, at søge ergoterapeutstillinger på de fleste sygehuse i byerne udenfor Nuuk.

Der er i Grønland handicap døgninstitutioner, der ejes og drives af selvstyret. Det kan f.eks. være institutioner med speciale indenfor diagnoser med autisme, skizofreni, multihandicappet mm. som ergoterapeuter kan arbejde med.

I Departement for Sundhed arbejder ergoterapeuter, der som regel har en videreuddannelse, som sundhedskonsulenter, hvor de blandt mange andre ting beskæftiger sig med forebyggelse.

Der er enkelte selvstændige, der bl.a. arbejder med behandling af børn/voksne, arbejdsmiljø, forflytning, bistand til hjælpemiddelsager og alternativ behandling.

En stilling i Grønland

Overvejer du eller har du fået en stilling tilbudt som ergoterapeut i Grønland så kontakt fagforeningen som kan hjælpe dig med at sikre at du får den rigtige løn og de bedste vilkår for din ansættelse. Hvis du har et ønske om at arbejde et sted i Grønland kan du altid kontakte fagforeningen med eventuelle spørgsmål.

Hvis du har set en ergoterapistilling i Grønland, så kig i denne grundbog https://www.peqqik.gl/da-DK/Footerpages/Uddannelse/Ansaettelse_i_sundhedsvaesenet, som sundhedsvæsenet har udarbejdet. Selvom den er udarbejdet tilbage i 2012 giver den svar på mange af de ting man skal overveje ved en flytning og har en del fakta om dette.

Husk altid at holde jeres stamdata opdateret, så det er muligt at kontakte jer.

https://mit.etf.dk/default.aspx?sso=true

Som studerende

Det er muligt at komme til Grønland som ergoterapeutstuderende, både kommunalt og i sundhedsvæsenet. Er du interesseret i dette kan du tale med din lokale studievejleder angående mulighederne eller kontakt fagforeningen som kan hjælpe med formidling til eventuelle praktiksteder.

Bestyrelsen i Pillorissaasut – Grønlandske ergoterapeuter

Vi er en lille fagforening med en bestyrelse på mellem 3 og 5 medlemmer.

Vi samarbejder derfor tæt med de andre sundhedsfaglige foreninger i Grønland, vi er afhængige af at vores medlemmer engagerer sig i foreningsarbejdet hvilket også skaber gode muligheder for at møde andre ergoterapeuter både lokalt og på tværs af Grønland.

Besøg vores hjemmeside på Facebook: Pillorissaasut – grønlandske ergoterapeuter

Hvis du har behov for at kontakte bestyrelsen for Pillorissaasut – Grønlandske ergoterapeuter kan du skrive til mail: best.groenland@etf.dk

På billedet ses den nydannede bestyrelse.
Set fra højre; Trine Hjerrild, Josephine Pedersen (Næstformand), Sara Jilsø Fleischer (Formand), Karina Kleist (Kasserer) og Cecilie Bærentsen.